Monday, March 15, 2010

Scala-præsentation

Jeg skal holde en præsentation af Scala på 7N's IT-konference 2010 d. 5. maj. Konferencens overordnede tema er effektivitet. Mit indlæg har titlen "Scala - en bedre og mere effektiv Java?".

Læs mere om konferencen her.

Thursday, March 04, 2010

PyCharm - a Python IDE by JetBrains

JetBrains has done it again!

This time they have made a Python IDE, PyCharm, (currently in public preview) which looks as cool as the existing RubyMine product.

The tool allows for navigating your Python project, doing refactoring, debugging support. It supports Google App Engine and the Django web framework.

I like it!

Update: I completely forgot to include a URL to the product: http://www.jetbrains.com/pycharm/index.html

Tuesday, March 02, 2010

Introduktion til F# (på dansk)

Jeg lavede i går en "Introduktion til F#"-præsentation. Hvis du er interesseret, kan du se mine (få) slides og kodeeksempler (med kommentarer).

Jeg er spændt på at se, hvordan F# bliver modtaget, når VS2010 kommer ud. Jeg synes personligt vældig godt om den funktionsorienterede tankegang og mener, at man kan udtrykke logik væsentlig mere kompakt (og stadig læsbart), når først man har luret tankegangen. Men hvor meget det giver mening f.eks. at sprede logik mellem C# og F# er et godt spørgsmål - specielt med de funktionsorienterede, der blev introduceret i C# 3.